Systemy oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne dzielimy na system ewakuacyjny oraz rezerwowy. W tym pierwszym trzeba również rozróżnić kilka podgrup, do których zaliczamy: oświetlenie dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej oraz strefy wysokiego ryzyka. Jest ono używane podczas awarii podstawowego oświetlenia, które działa na co dzień. W sytuacjach kryzysowych potrzebne są bardzo konkretne i sprecyzowane rozwiązania, które mają być gwarantowane przez ten system. Stosuje się go nie tylko w budynkach, ale również tunelach komunikacyjnych. Niestety sprawnie funkcjonujący system jest kosztowny, dlatego też inwestorzy niejednokrotnie go zubożają lub zupełnie pomijają w celu obniżenia wydatków. Tymczasem jest ono niezbędne by prawidłowo przeprowadzać ewakuację zagrożonego budynku lub innego obiektu.

Ograniczony sposób myślenia zakłada obniżenie kosztów, który nie bierze pod uwagę ceny ludzkiego zdrowia i życia. A to one są przecież wartością najwyższą. Solidne systemy oświetlenia awaryjnego składają się z wielu elementów wspomagających ewakuację, które generują dodatkowe wydatki. Na koszty całkowite składają się koszty budowy oraz eksploatacji. Na te drugie składa się koszt energii, kontroli i konserwacji instalacji. Kontrola obejmuje sprawdzenie wizualne oraz testowanie sprawności technicznej. Konserwacja z kolei składa się z pracy konserwatora i zakupu odpowiednich baterii oraz części zamiennych.

'
© 2014 a-creative.pl . Wszystkie prawa do treści oraz grafik zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.